Com prevenir la càries?

Actualment hem introduït l’innovador protocol CAMBRA ( Caries Management By RisK Caries) per la prevenció de la caries. Partint dels principis d’odontologia mínimament invasiva , aquest protocol permet avaluar el risc de caries de cada pacient i a partir...

Perqué em sagnen les genives?

Normalment és produeix per una inflamació gingival que cursa amb envermelliment i sagnat. pot anar acompanyat d´augment de sensibilitat i mobilitat de les dents. per tant, és important detectar el tipus de patologia, fer un bon diagnòstic i tractar-ho pel seu...

Que son els Implants dentals?

Són fixacions que col·loquem en els ossos maxil·lars per substituir les dents perdudes. Sobre aquests implants col·loquem pròtesis fixes o amovibles per subjectar les dentadura perduda. Son procediments fets amb anestesia local o sedació, on el dolor post-operatori es...

Fracassen els implants?

El percentatge d’èxit és superior al 95%. En cas de fallida, se’n pot col·locar un altre sempre i quan el pacient doni alertes prematures. L’èxit a llarg termini depèn de la correcte higiene, el no fumar, i venir a la consulta per fer manteniments i...