Normalment és produeix per una inflamació gingival que cursa amb envermelliment i sagnat. pot anar acompanyat d´augment de sensibilitat i mobilitat de les dents. per tant, és important detectar el tipus de patologia, fer un bon diagnòstic i tractar-ho pel seu dentista.