Actualment hem introduït l’innovador protocol CAMBRA ( Caries Management By RisK Caries) per la prevenció de la caries. Partint dels principis d’odontologia mínimament invasiva , aquest protocol permet avaluar el risc de caries de cada pacient i a partir d’aquí fer un pla de prevenció personalitzat. Aquest protocol utilitza decisions de tractament basades en l´evidència clínica sobre la situació de rics individual del pacient, determinat per l´equilibri entre factors patològics i factors protectors.

Intentarem amb aquest protocol, tenir el mínim de caries al llarg del temps, i les càries que puguem tenir, tractar-les amb procediments no invasius.