Són fixacions que col·loquem en els ossos maxil·lars per substituir les dents perdudes. Sobre aquests implants col·loquem pròtesis fixes o amovibles per subjectar les dentadura perduda.

Son procediments fets amb anestesia local o sedació, on el dolor post-operatori es controla amb antiinflamatoris comuns, al igual que una extracció dental.