Participació de la clínica dental passeig amb Cover Protec en el tema drls protectors bucals a l ‘ atlètic hockey club. Setembre 2019