Politica de privacitat

De conformitat amb el REGLAMIENT (EU) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, informem el següent: CLINICA DENTAL TARRÉS PARERA SCP (CLINICA DENTAL PASSEIG), CIF: J-60112984, Direcció postal: Passeig Compte d ‘Ègara, 25 (08221-Terrassa). Telèfon 937 83 61 50. Correu electrònic: info@clinicadentalpasseig.com

Finalitat: – Gestionar els serveis sol·licitats pel client. – Gestionar els serveis administratius, de facturació i de comptes dels clients.

Legitimació: – Execució del servei administratiu del client. – El compliment d’obligacions legals aplicables en la cesió de dades a tercers, organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Duració: – Els dades seran conservats mentre durin els serveis contractats amb el client, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Destinataris: – Cesió de dades a tercers que presten serveis als clients de l’EMPRESA, amb els que hagin suscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors amb l’objectiu de garantir que tractaran els dades personals de conformitat amb el establert en la legislació vigent. També es cederà a les autoritats competents en els casos que existeixen una obligació legal.

Drets: – Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oponent al tractament, o exercir dret a la portabilitat d’aquestes. Tot ello, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que l’identificatiu dirigit al responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).